CHÍNH SÁCH ĐỔI/TRẢ HÀNG VÀ HOÀN TIỀN

Chính sách đổi trả và hoàn tiền

Chúng tôi sẽ thực hiện chính sách đổi sản phẩm khác (không hoàn tiền) đối với sản phẩm bị lỗi do lỗi nhà sản xuất.

Chúng tôi sẽ thực hiện chính sách hoàn tiền nếu sản phẩm không đúng như chúng tôi sản xuất.

Điều kiện đổi trả:

Còn đầy đủ sản phẩm.

Còn đầy đủ phiếu bảo hành (nếu có) và phụ kiện đi kèm.

Quà khuyến mãi có giá trị (nếu có).